تاريخ انتشار : ٢٢:٢٦ ٨/١٢/١٣٨٨

فرض كنيم داوود غفارزادگان نويسنده نبود...
در اين شماره‌ي پنجره مصاحبه‌ي جناب غفارزادگان را بخوانيد

فرض كنيم پايينِ جلدِ «سنگاندازانِ غارِ كبود»، يكي از بهترين داستانهاي انقلاب براي نوجوانان، نامي غير از نامِ فعليِ نويسنده درج شده بود. فرض كنيم، فرضِ محال، كه ديگري ميتوانست رمانِ پستمدرنِ «كتابِ بينامِ اعترافات» را بنويسد. فرض كنيم اصلا «ما سه نفر بوديم» و «فالِ خون» نوشته نميشد... فرض كنيم اصلا داوود غفارزادگان نويسنده نبود...
باز هم حكما، با ميل و افتخار در فضلِ كسي مينوشتم، كه هفتهاي، ماهي، دوماهي يكبار، تلفن را برميداشتم و به او زنگ ميزدم، يا گاهي او محبت ميكرد و به من زنگ ميزد و بعد هم ابتداي كلام و حسنِ مطلع، يكي دو فحشِ آبنكشيده نثارِ من ميكرد و دو سه تاي ديگر نثارِ ادبياتِ معاصر و سه چهار تاي ديگر نثارِ خودش! چرا كار نميكنيم و چرا نمينويسيم و چرا جدي نيستيم و چرا... من دلبسته آن لهجه شيرينِ اردبيلي هستم كه سعي ميكند براي ما غليظترش هم بكند و يقين دارم كه هر بار بعد از صحبت با او، روحيه ميگيرم تا بنويسم...
داوود غفارزادگان يك نمونه قديمي است از نويسندهگانِ اصيلِ انقلاب كه بينِ دو تيغه چپ و راست و دو لبه دولتي و ضدانقلاب، ناديده انگاشته ميشود و سرِ سفره هيچكدام دعوت نميشود؛ طرفه اين‎كه هم او هرگاه كه سفرهدار بود، غريبه را - چه اينطرفي و چه آنطرفي - به سنتِ همشهريانش بالاتر مينشاند
در همين رابطه :
ماخذ: هفته‌نامه‌ي پنجره

  نظرات
نام:
پست الکترونيک:
وب سايت / وب لاگ
نظر:
 
   
 
   
   صفحه نخست
   يادداشت
   اخبار
   تازه ها
   يادداشت دوستان
   کتابها
   درباره نويسنده
   تيراژ:٨٦٠٢٥٠
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
بازديد کننده اين صفحه: ٥١٦٩
.کليه حقوق محفوظ است
© CopyRight 2008 Ermia.ir & Amirkhani.ir
سايت رسمي رضا اميرخاني
Because when the replica watches uk astronauts entered the replica watches sale space, wearing a second generation of the Omega replica watches, this watch is rolex replica his personal items.