مثلا، 


اگر


منِ او


منبع می‌شد!

 

+ یه بار که تلفنی با امیرخانی حرف زدم، فکر می‌کردم باید حرفای دیگه‌ای می‌شنیدم.